ความเห็น 2996413

D14 Pareto mission : ทบทวน มองตน

เขียนเมื่อ 

กระผมก็กำลังเป็นอยู่เช่นกันครับ

สิ่งที่เคยทำง่ายๆ พอไม่ทำนานๆเข้า กลับเป็นสิ่งที่ยาก

แต่ก็ไม่มีสิ่งใดสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่....

ขอบคุณครับคุณหมอ