ความเห็น 2996221

การเขียนแผนภาพกระแสข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณสำหรับเนื้อหาและขั้นตอนที่ชัดเจน สามารถนำไปต่อยอด ถ้าได้เพิ่มมิติเวลาเข้าไป ใช้ประกอบการวางแผน หรือติดตามประเมินผลได้เลยครับ ... หมอสุข