ความเห็น 2996214

D14 Pareto mission : ทบทวน มองตน

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณ JJ และ คุณสุรางค์ ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

เห็นด้วยว่าต้องฝืนกันหน่อยและทำด้วยความสุขครับ