ความเห็น 29960

ชีวิตพอเพียง: บ้านพ่อ (1)

ชายขอบ
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 

คุณสิงห์ป่าสัก

    ผมนึกได้อะไรบางอย่าง จึงตีพิมพ์บันทึกนี้ทั้ง 3 ตอน โดยเฉพาะคำที่ว่า "ทำเป็นตัวอย่าง หรือให้เห็นเป็นตัวอย่าง ดีกว่าพูดยกตัวอย่าง" ครับ