ความเห็น 2995770

“วงจรเศรษฐกิจล่ม เม็ดเงินรั่ว”

เขียนเมื่อ 

ชอบค่ะ..(บันทึกนี้)...เมืองไทยมี..ชื่อ..จังหวัดใหม่..ชื่อ.."อำนาจเจริญ.".มิใช่รึ..อิอิ..อะๆ..๕..แพร่อาจเปลี่ยนเป็น..แพร่พันธบัตรเจริญ..อาจ..ช่วยได้...มิให้เม็ดเงินรั่ว..ลงคู..คงได้นะ..