ความเห็น 2995207

(บันทึก)..นึกถึง..เมืองลับแล..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณ..กับ..ความคิดเห็นต่อสิ่งดีๆ..ที่เราน่าจะ..กระทำกันได้..doingfix...3รัก..นะเจ้าคะ

รักตนเคารพตน..รักผู้อื่นเคารพผูอื่น..รักและรู้ระลึกถึงซึ่งการกระทำต่อตนและผู้อื่นในทุกขณะจิต..

ทางสายกลาง..ในพุทธวิถี...ทางเลือกหนึ่งในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้...