ความเห็น 2994881

โครงการพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 2 (ช่วงที 4 แล้ว ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2557)

ธัญสินี ศรีเกื้อ
IP: xxx.19.201.16
เขียนเมื่อ 

หนังสือ how google work ทำให้เราเห็นอะไรที่แปลกใหม่และน่าสนใจ ยิ่งถ้าสามารถนำมาปรับใช้กับคณะแพทย์ได้ น่าจะดีทีเดียว

เรียนรู้เรื่องธรรมาภิบาล ที่เรามีติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด และพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ ทำให้เห็นถึงความสำคัญและเข้าใจหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น