ความเห็น 2994847

(บันทึก)..นึกถึง..เมืองลับแล..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

ที่เมืองกานจนก็มีเมืองนี้ในเองเล่าค่ะ...คุณ GD...เป็นเด็กก็กลัวผีเหมือนกันเพราะผู้ใหญ่เล่าว่า..ผีมันเอาเข็มมาจิ้มก้น..ตามร่องกระดาน..๕..เวลานั่งฟังนิทานก็..ต้วลีบอยู่บนกระดานแผ่นเดียว..เพราะร่องโตมากๆค่ะ...