ความเห็น 2994750

รร.โยธินบูรณะ เพชรบุรี สร้างค่านิยมบริโภคอาหารปลอดภัย ทำได้ด้วยสองมือเรา

เขียนเมื่อ 

ชอบโครงการนี้ค่ะ

อาหารปลอดภัยเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญในอนาคต เพราะอาหารที่กินจะมีสารเคมีมากขึ้น ทั้งสารเคมีในกระบวนการปลูก ที่เรากำจัดได้บางส่วน และสารเคมมีในอาหารสำเร็จรูปที่เราจัดการอะไรไม่ได้เพราะไม่รู้ แต่เลือกกินได้ค่ะ

เรียกว่าเราต้อง "รู้เท่าทัน" อาหารที่กินให้หมดจึงปลอดภัย

ขอบคุณนะคะน้อง