ความเห็น 2994590

กระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

เขียนเมื่อ 

ชอบใจการทำงานของบัง

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของพัทลุงเลยใช่ไหมครับ

ตอนนี้งานยุ่งไหมครับ