ความเห็น 2994113

การวัดความหวานของลำไย

เขียนเมื่อ 
  • เป็นข้อเขียนที่มีความโดดเด่น ในเรื่องความน่าอ่าน สั้นๆ เข้าใจง่ายจากประสบการณ์ตรง
  • ที่สำคัญ นำไปปฏิบัติได้ง่าย เป็นจริง
  • ขอชื่นชมครับ