ความเห็น 2993996

โลกและชีวิต (143) ยิ่ง...

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับอาจารย์

-ตามมาร่วมเรียนรู้

-"ยิ่งทำ

ยิ่งได้รู้ว่า
สิ่งที่ทำคือปัญญา."

-เก็บผักพื้นบ้านแปลก ๆมาฝากครับ...