ความเห็น


ขออนุญาต เจ้าของบันทึกแสดงความเห็น ต่อข้อสงสัยของอาจารย์วัสนะจ๊ะ  ( ในฐานะที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นครูตู้

ของวังไกลกังวลมาช่วงหนึ่งเหมือนกัน )

... การจัดกิจกรรมการเรียนทางไกล ฯ  ของโรงเรียนปลายทาง  ครูผู้สอนจำเป็นจะต้องศึกษาแผน ฯ และกิจกรรมการเรียนในแต่ละวิชา  ของแต่ละคาบการเรียนอ จากคู่มือการสอนทางไกล ฯ ย่างละเอียดเป็นการล่วงหน้า ให้เข้าใจ

...ครูปลายทางต้องเตรียมสื่อ  วัสดุอุปกรณ์การเรียนตามคู่มือให้นักเรียนก่อนการเรียน พร้อมทั้งอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ

.....ระหว่างเรียนกับโทรทัศน์  ครูผู้สอนต้องควบคุมดูแล  แนะนำให้นักเรียนทำกิจกรรมตามที่โรงเรียนต้นทางได้ดำเนินกิจกรรม  อย่างใกล้ชิด

....หลังเสร็จสิ้นการเรียนในแต่ละวัน  โรงเรียนปลายทางต้องจัดชั่วโมงให้กับครูผู้สอนได้แนะนำ  ทบทวน  หรือซ่อมเสริมการเรียนให้กับนักเรียนในชั้น  ที่เรียน  หรือทำกิจกรรมไม่ทัน  หรือไม่เข้าใจบทเรียนอีกครั้ง

....สำหรับนักเรียนที่เรียนช้า  ( เด็กพิเศษ )   ไม่สามารถเรียนตามกิจกรรมจากโทรทัศน์ได้  ครูต้องแยกสอนต่างห่าง

ตามปกติของการสอนเด็กพิเศษ

......................นี่คือ  ทั่ว ๆ ไป ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมกับโรงเรียนวังไกลกังวลจ้ะ............

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี