ความเห็น 2992724

ดอกลำดวน...บานกลางฤดูหนาว

เขียนเมื่อ 

ดีน่ะครับได้ชมดอกบานปีละ 2 ครั้ง 

นั้นน่ะซิครับ บรรยากาศแปรเปลี่ยน...

คงไม่อยากให้เป็นเหมือนหนังวิทยาศาสตร์ ครับ...อิอิอิ