ความเห็น 2992595

ดอกลำดวน...บานกลางฤดูหนาว

เขียนเมื่อ 

ผมว่าปีนี้อากาศแปลกๆ

ดูจากต้นไม้นะครับ

บางพื้นที่น่าจะขาดน้ำด้วยครับ