ความเห็น 2992476

การเปลี่ยนผ่านแนวคิดใหม่ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม สู่การบูรณาการในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (2)

เขียนเมื่อ 
  • ความพอเพียง..ทางเดียวที่จะทำให้การดำเนินชีวิตดำเนินไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
  • "ทำให้ดู อยู่ให้เห็น" จริงๆแล้ว โรงเรียนทำได้ง่ายๆเลยนะครับ แต่ต้องเริ่มจากโรงเรียนหรือคณะครูต้องเข้าใจและเห็นคุณค่าของความพอเพียงให้ได้จริงๆเสียก่อน..
  • ขอบคุณความรู้ครับพี่ใหญ่