ความเห็น 2992146

การเปลี่ยนผ่านแนวคิดใหม่ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม สู่การบูรณาการในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (2)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากค่ะ

ได้มีการกำหนดคุณลักษณะของเยาวชนที่เป็นปลายทางของการพัฒนามั๊ยคะพี่