ความเห็น 2992017

"เศรษฐกิพอเพียง" เป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ทำให้ "สมดุล ยั่งยืน"

เขียนเมื่อ 

แลกเปลี่ยนนะคะ ดิฉันนำแนวคิดชุมชนพึ่งตนเองของ ดร.เสรี พงศ์พิศ มาต่อยอดบูรณาการเข้ากับงานแนว รปศ. ได้งานวิจัยออกมาชิ้นหนึ่ง งานนี้ได้ปริญญาเป็นรางวัลโดยไม่มีโอกาสพบกับท่าน มีเพียงโอกาสเดินสายทำความรู้จักกับปราชญ์ชาวบ้านในผลงานของท่านหลายคน .. ชักจะยาวไป ขอแค่นี้ก่อน ขอบคุณค่ะ