ความเห็น 2991900

การเปลี่ยนผ่านแนวคิดใหม่ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม สู่การบูรณาการในประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (2)

เขียนเมื่อ 

ชอบจังเลยค่ะคุณป้าใหญ่  บ่มเพาะเด็กดี  ....  มีความหวังต่อสังคมไทยนะคะ