ความเห็น


สวัสดีค่ะพี่ใหญ่

2.ความคาดหวังและความเป็นไปได้ในการพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในเชิงนโยบาย การสนับสนุนของภาครัฐร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยะภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 2 นี่สำคัญมาก ๆเลยค่ะ     โดยเฉพาะในประเทศไทยเรา ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือรัฐวิหสาหกิจยังมีอีกมากที่ให้ความสำคัญเรื่องการฝึกงานของนักศึกษาน้อย หลายแห่งรับเข้าฝึกงานจริงแต่ก็ไม่ได้ให้ฝึกงานอย่างเป็นระบบ ใช้ให้ทำงานธุรการเล็ก ๆน้อย ๆไม่ตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา หรือเป็นแค่เด็กช่วยงานแม่บ้าน ไม่ได้เรียนรู้อะไรทั้ง ๆที่เข้าไปอยู่กับเขาตั้งเกือบ 1 ภาคการศึกษา เหตผลก็คือกลัวงานของเขาจะเสีย ไม่มีเวลาสอนงาน หรือมีความลับทางะุรกิจ เมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเด็กเข้าสู่ตลาดแรงงานจริง ถ้ารับเข้าทำงานก็จะบ่นว่าเด็กไม่มีทักษะเพียงพอ มหาวิทยาลัยผลิตไม่ตรงกับความต้องการ หรือประกาศไม่รับบัณฑิตจากสถาบันอื่นใดนอกจากมหาวิทยาลัยของผู้บริหาร เป็นการไม่ให้โอกาสที่เท่าเทียมแก่บุคคลด้วย

รัฐบาลน่าจะมีมาตรการให้สถานประกอบการคืนกำไรแก่สังคมโดยเป็นผู้ฝึกงานให้แก่นักศึกษา หรือเป็นสถานศึกษาภาคปฏิบัติให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในอนาคตของภาคอุตสาหกรรมอย่างมาก ปัจจุบันมีโครงการสหกิจศึกษาซึ่งเป็นโครงการที่ดี น่าจะขยายให้ครอบคลุม ซึ่งน่าจะทำให้บัณฑิตมีทักษะตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการได้  

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี