ความเห็น 2991218

แลดูผู้ดูแลในโลกที่หมุนไป

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณในกำลังใจและไมตรีดั่งหยาดฝนอันชื่นใจค่ะ ^_^

เห็นนโยบายกระทรวงสาธารณสุขใหม่แวบๆ ว่ามีเรื่อง care giver ในชุมชนเช่นเดียวกัน

ที่ดีแน่อยู่แล้วคือ จิตอาสา 
เพียงอยากให้พิจารณา วิชาชีพ 

ทั้งคู่น่าจะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน