ความเห็น 2991217

แลดูผู้ดูแลในโลกที่หมุนไป

เขียนเมื่อ 

  เห็นอาจารย์ขจิต แล้ว เลยนึกได้อีกอย่างว่า หนึ่งในสมรรถนะ สำคัญคือสื่อสารภาษาอังกฤษค่ะ

คนต่างชาติมาอยู่ในเมืองไทย โดยเฉพาะคนสูงอายุมากขึ้นทุกวัน