ความเห็น 2991213

แลดูผู้ดูแลในโลกที่หมุนไป

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะอาจารย์ เป็นการเสริมพลังนอกจากระบบจิตอาสาซึ่งดีงามอยู่แล้ว

แต่บางครั้ง การนำผู้ป่วยหนักไปดูแลที่บ้าน ต้องการทั้งเวลา และ ทักษะเทคนิค ระดับวิชาชีพ
ยกตัวอย่าง การเปิดเส้นให้สารน้ำ  การดูแลแผลกดทับที่เป็นเยอะๆ เป็นต้นค่ะ