ความเห็น 2991034

แลดูผู้ดูแลในโลกที่หมุนไป

เขียนเมื่อ 

ถ้าจะสรุปว่า

- การเห็นคุณค่าของผู้ดูแล

- การเสริมพลัง สร้างระบบรองรับวิชาชีพผู้ดูแล

พอไหวมั้ยครับ