ความเห็น 2990612

อาณาจักร โซเมีย คุณรู้จักไหม

เขียนเมื่อ 

การที่นานาประเทศตาโตคงมีแรงจูงใจจากทรัพยากรล้ำค่าใต้ผืนดินของอาณาจักร  ซึ่งอาจน่าห่วงใยว่าพวกนักธุรกิจเข้าไปขุด-ขนทัพยากรธรรมชาติไป และไม่พ้นที่จะทำลายความเป็นชุมชนดั้งเดินจนสิ้น

ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่อยากเห็นความเจริญย่างกรายมาใกล้บ้านค่ะอาจารย์ เพราะธุรกิจที่ไม่เห็นแก่ตัวมีเหลือน้อย  สงสารคนที่รู้ไม่เท่าทันความเจริญค่ะ

ขอบคุณที่แนะนำให้ดิฉันรู้จักอาณาจักรโซเมียค่ะอาจารย์