ความเห็น 2990389

"โลกสากล คนจำเพาะ" (กลอน)

เขียนเมื่อ 

ปลูกต้นไม้..ในใจคน..เหมือนสร้างถนนธรรม..ใช่ไหมเจ้าคะ..