ความเห็น 2990292

ส่งลูกไปเรียนพิเศษที่บ้านนอก : เราเดินทางไกล เพียงเพื่อจะกลับบ้าน

เขียนเมื่อ 

...หากต้องการเข้าใจธรรมชาติ ก็ต้องอยู่ใกล้ชิดธรรมชาตินะคะอาจารย์...ต้นแบบที่ดีที่สุด