ความเห็น 2990175

กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา (๑)

เขียนเมื่อ 

...เด็กวันนี้มีความสำคัญมากๆนะคะ เพราะเขาจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญในวันข้างหน้า...

อ่านบันทึกแล้ว ดีใจมากค่ะที่ "โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม" จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปนะคะ