ความเห็น 2990121

กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา (๑)

เขียนเมื่อ 

ชอบโครงการนี้จังค่ะพี่ใหญ่ อยากเห็น "โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม" เกิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันในประเทศไทยค่ะ