ความเห็น 2990118

กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา (๑)

เขียนเมื่อ 

แนวคิดในหลวงเห็นด้วยกับอ. เลยนะครับ  เพราะนั่นคือ สัตปุรุษที่แท้จริง ในหมู่ประชาชนชอบจังคำว่า

๑) "ครูรักเด็ก เด็กรักครู"  ทำอย่างไรจะเป็นได้อย่างคำนี้...เดี๋ยวนี้เหมือนสวนทางกับคำนี้นะครับ

๒) "ไม่ควรให้เด็กแข่งขันเอาที่หนึ่ง ที่สอง" เห็นด้วยเลย เนื่องจากว่า เด็กจะขาดความคิดแบบประสานสากล เพราะมัวแต่จะเอาตนเป็นมาตรฐาน และเห็นแก่ตัว เป็นเหตุให้เกิดช่องว่างระหว่างเด็กเก่งกับเด็กไม่เก่ง

๓) "โรงเรียนคุณธรรม" ในปัจจุบันเป็นจริงได้แค่ไหนครับ ผู้บริหารและครู (ทั้งโรงเรียนนั้น) มีแนวทัศน์เป็นเอกภาพหรือไม่ โดยเฉพาะครูที่จบมาจากนอก (ศิษย์ฝรั่ง) ยอมรับคุณธรรมแค่ไหน??

 และคำว่า คุณธรรม จริยธรรม มีกรอบอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร มีเป้าหมาย ๓ เป้าอย่างคือ ๑. ผู้เรียน? ๒. โรงเรียนนั้น? ๓. สังคม?  หรือไม่ ซึ่งต้องอาศัยศาสนามาช่วยไหม หรือต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้ง รัฐ + สังคม + ศาสนา + หลักการ

อย่างกรณีโรงเรียนวิถีพุทธเท่าที่สังเกตเห็น เป็นแค่ไฟไหม้ฟาง พอผู้บริหารระดับสูงนั้น หมดอำนาจ โครงการดังกล่าว ก็เป็นแค่เศษขยะในโรงเรียนเท่านั้น หรือเห็นแค่ป้ายว่า "วิถีพุทธ" น่าเศร้าแท้ๆ