ความเห็น 2990076

เลิก “สุรา” พา “วัว” กลับบ้าน....นวัตกรรมเลิกเหล้าของชาวบ้านนาดี

เขียนเมื่อ 

ชอบกิจกรรมแบบนี้

อยากให้เกิดในหลายๆที่เลยครับ