ความเห็น 2990

กริ่งเรียกพยาบาลในหอผู้ป่วย : นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

ชายขอบ
IP: xxx.90.236.130
เขียนเมื่อ 

     ขอชื่นชมกับนักพัฒนาระบบสาธารณสุขด้วยใจจริงครับ พลอยดีใจกับคนไทย ที่มีผู้ที่มีความตั้งใจจริงครับ ขอฝากพระราโชวาทที่ วันนี้ นพ.สสจ.พัทลุง (นพ.ยอร์น จิระนคร) ได้นำมาฝาก จนท.นะครับ

     พระบรมราโชวาท ความว่า “ความมีใจจริงที่ขาดไม่ได้ในการทำงานมี 2 ประการ ประการที่ 1 คือ ความจริงใจต้อผู้ร่วมงาน ซึ่งมีลักษณะประกอบด้วย ความซื่อตรง เมตตา หวังดี พร้อมเสมอที่จะร่วมมือช่วยเหลือกันทุกขณะทั้งในฐานะผู้ที่มีจุดประสงค์ที่ดีร่วมกัน และในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติ ร่วมโลกกัน ประการที่ 2 ความจริงใจต่องานมีลักษณะเป็นการตั้งสัตย์อธิษฐาน หรือการตั้งใจจริงที่จะทำงานให้เต็มกำลัง”  22 มิถุนายน 2521