ความเห็น 2989724

เลิก “สุรา” พา “วัว” กลับบ้าน....นวัตกรรมเลิกเหล้าของชาวบ้านนาดี

เขียนเมื่อ 

เป็นแนวคิดและโครงการที่ยอดเยี่ยมมากๆ ครับ เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ได้อย่างดีครับ