ความเห็น 2989712

ไขมันพอกตับ(ไขมันเกาะตับ) คือ อะไร

เขียนเมื่อ 

Thank you for this info and your 'metta'.

BTW, I think Thais call yo-yo ลูกดิ่ง ;-)

ลูกข่าง is another toy called a 'top' in common language.