ความเห็น 2989649

โลกและชีวิต (141) : ไม่มีที่ใดปราศจาก...

เขียนเมื่อ 

ทุกๆๆที่มีการเรียนเรียนรู้นะครับ

เย้ๆ สบายดีนะครับ