ความเห็น 2989642

โลกและชีวิต (141) : ไม่มีที่ใดปราศจาก...

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับอาจารย์

-ณ ตอนนี้.."ไม่มีที่ใดปราศจาก การพานพบ และจากพราก."

-จริง ๆ ครับ