ความเห็น 2989625

โลกและชีวิต (141) : ไม่มีที่ใดปราศจาก...

เขียนเมื่อ 

ทุกๆ ที่มีแต่ความรู้ อยู่ที่เรา จะเรียนรู้หรือไม่ จะเรียนรู้มากน้อยเพียงใดนะคะ .... ขอบคุณบทความดีดี นี้ค่ะ