ความเห็น 29832

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ได้ในวันนี้

Kannikar Jaengpaisan
IP: xxx.154.140.178
เขียนเมื่อ 

ดิฉันนางสาวกรรณิการ์  แจ้งไพศาล นักศึกษา คม.6.1            เลขที่ 10 ได้ส่งข้อมูล พร้อมรูปภาพเรียบร้อยแล้ว อาจารย์สามารถเปิดดูได้ใน

http://gotoknow.org/kannikarjaeng