ความเห็น


      เป็นเรื่องบุญ บารมีของแต่ละคน  ที่จะเลือกเอาหรือเลือกสละ   หากมองถึงความพอเพียงของแต่ละคนอาจให้นิยามที่ต่างกันกัน    แม้นจะอ่านตำราเล่มเดียวกัน  เห็นต้นแบบคนเดียวกัน  อยู่ที่การเลือกรับและจิตเดิมว่าเป็นอย่างไร    อ่านหนังสือเล่มเดียวกัน   จิตนาการต่างกัน  การกระทำจึงต่างกันค่ะ

     พอในสิ่งที่ยังไม่  (บางครั้งสิ่งที่มีแล้วก็คิดว่ายังไม่มี...สิ่งที่ยังไม่มีมักคิดว่ายังขาดสิ่งนั้น)

จัดการให้ดี  ในสิ่งที่มีให้พอ  (จะได้ไม่รบกวนธรรมชาติ  ซึ่งผลิตวัตถุสิ่งของ)

สร้างเสริม  เติมต่อ  ในสิ่งที่พอให้ดี  (ซ่อมแซม  นำกลับมาใช้  ดัดแปลงให้ให้เหมาะสม)

เสริมต่อประโยชน์มี  ในสิ่งที่ดีให้เพียงพอ (สำหรับตนเอง  และครอบครัว )

สานประโยชน์ต่อในสิ่งที่เพียงพอให้พอเพียง  (การแบ่งปัน  เผยแพร่  ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่จะเกิดได้ )

        ศานติธรรม  ทำความถูกต้องเพื่อสันติสุข  สู่ชีวิตและชุมชน    

                          ทำความถูกต้องเพื่อชีวิตและชุมชน  สู่สันติสุขร่วมกัน

                                 ด้วยความสมดุลที่งดงาม  ทรงธรรมะแห่งอาชีพให้บริสุทธฺ์  เข้าสู่ยุคการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์  เพื่อสันติสุขร่วมกัน

        จะเหมาะไหม   จะเห็นสมควรไหม   เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้นะ

                   เจริญธรรม   สำนึกดี

                         ยาดมเอง

               

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี