ความเห็น 2975807

ระดมจิตใจ (Mind storming)

เขียนเมื่อ 

คิดถึงอยู่เสมอนะคะ เป็นบุญกุศลร่วมกันค่ะที่ทีมงานและผู้คนที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกันของคุณหมออ้อได้พบเส้นทางการทำงานที่สร้างประโยชน์สุข