ความเห็น 29716

ชีวิตพอเพียง: บ้านพ่อ (1)

สิงห์ป่าสัก
IP: xxx.19.164.107
เขียนเมื่อ 

      ขอบคุณ คุณชายขอบสำหรับบันทึกที่ทำให้เห็นภาพตัวอย่างของ "ชีวิตที่พอเพียง" อย่างแท้จริงของบ้านเรา 

       ผมมีความเชื่อมั่นมานานแล้วว่าแม้โลกจะเปลี่ยนไป จะวุ่นวายและแข่งขันกันมากขึ้นอย่างไร  หากสังคมไทยรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  ในชนบทที่เป็นฐานของสังคมไทยก็จะยังอยู่ได้  หากเรา "ปฏิบัติเพื่อการพึ่งตนเอง  โดยอาศัยภูมิปัญญา และจากความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในบ้านเรา โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง" สังคมบ้านเราคงจะอยู่เย็นเป็นสุขครับ