ความเห็น 2969101

ปัญหากฎหมาย ถ่ายลำ ผ่านแดน ที่กรมศุลกากรควรตระหนักต่อคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

ผู้ประกอบการ
IP: xxx.168.74.200
เขียนเมื่อ 

เร่งรัดออกกฎหมายเฉพาะรองรับ AEC ค่ะ ขอเสนอแนะให้ทำเป็นกฎหมายคล้ายๆกับผ่านแดนของยุโรป ที่เรียกว่า common transit หรือ New computerize transit ที่มีหลักการครบค่ะ มีประเภทหลักประกันด้วยค่ะ ผู้ประกอบการอย่างดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรมฯจะตระหนักปัญหาเหล่านี้ ขอให้ทำประชาพิจารณ์ก่อนออกกฎหมายโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ อย่าให้เกิดปัญหาเรื่องกฎหมายระหว่างหน่วยงานเลยค่ะ ผู้ประกอบการจะสับสน