ความเห็น 2969099

ปัญหากฎหมาย ถ่ายลำ ผ่านแดน ที่กรมศุลกากรควรตระหนักต่อคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

ดร.กล้า
IP: xxx.230.179.175
เขียนเมื่อ 

นับเป็นความรู้ใหม่ เห็นด้วยที่ควรออกกฎหมายเฉพาะครับ ไม่ควรแก้มาตราใดมาตราหนึ่งเพราะเท่าที่อ่านเป็นเรื่องเฉพาะ หากปะปนกันอาจเกิดความสับสนกับผู้ประกอบการครับ เคยอ่านพรบ.ขนส่งต่อเนื่องมีหมวดการจดทะเบียน การคิดค่าธรรมเนียม นิยามผู้ประกอบการที่copy. กรอบอาเซียนมา แต่ลืมดูกรอบของ. UNเลยยังมีช่องว่าง