ความเห็น 2965225

...นกเปลี่ยนใจ...

เขียนเมื่อ 

สามสัก(samsuk) สวัสดีครับ

ภาพชุดนี้ก็ใช้เวลานานเช่นกันครับ
ในการติดตามถ่ายภาพ บันทึกเรื่องราว
ขอขอบคุณ คุณ สามสัก อีกครั้งครับ