ความเห็น 2964740

" ใกล้เกลือ กินด่าง "

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณพี่นงนาท สนธิสุวรรณ

เป็นคำสอนที่กระชับและสำคัญมากๆครับ เป็นความงดงามในวัฒนธรรมไทยซึ่งถ่ายทอดสู่รุ่นหลังๆด้วยครับ