ความเห็น 2964529

" ใกล้เกลือ กินด่าง "

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ มากนะครับ พี่ใหญ่ ครับ