ความเห็น 2964293

มันบ่แน่ ดอกนาย

เขียนเมื่อ 

ประมาท พิมพ์ผิด 555