ความเห็น 29635

เก็บมาเล่าจากเวทีเสวนา "คุณเอื้อ" ณ บ้านผู้หว่าน 1) บรรยากาศเป็นใจ

ปารมี
IP: xxx.146.247.70
เขียนเมื่อ 

การไปเสวนาครั้งนี้ เห็นความตั้งใจของสคส.ต่อการขับเคลื่อนและยกระดับสังคมไทยสู่สังคมอุดมปัญญา พวกเราที่เข้าร่วมเสวนา ซึ่งศรัทธาในวิถี KM อยู่แล้ว ก็ดูเหมือนเกิด commitment ด้วยใจว่า จะช่วยกันมองรอบข้างและเหลียวหลังชักชวนและจูงเขาเหล่านั้นผู้สนใจที่จะเดินบนเส้นทางแห่งคุณค่านี้