ความเห็น 2961720

ประชุมเครือข่าย เตรียมจัดค่าย"เยาวชนสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ปากพะยูน"

เขียนเมื่อ 

สวัสดีน้องปู....ยังคงทำกิจกกรมชุมชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องเยาวชนและผู้สูงอายุ