ความเห็น 2961447

คนฑี

เขียนเมื่อ 

ครูนกชอบนะค่ะ ขนมคนฑี...แต่ไม่เคยรู้จักต้นคนฑี  ขอบคุณน้องโบนิตะสำหรับความรู้ใหม่ในสงขลาค่ะ